به صفحه ی آینده سازان خوش آمدید

 

در این صفحه می توانید ویدیوهای ضبط شده ی سفر مجازی به دانشگاه تهران را ببینید.

 

امیدواریم نهایت لذت و استفاده را ببرید.

 

موفق باشید.

 

 

 

 

جلسه ی اول

 

جلسه ی دوم ( آشنایی با رشته ها )

 

 

 

 

بخش اول ( کارآفرینی )

بخش دوم ( کارآفرینی ) بخش سوم ( کارآفرینی )