دانشجویان گرامی شما می توانید از لینک های زیر برای ورود به کلاس های مجازی استفاده نمایید. هر یک از لینک های زیر در ساعت مشخص شده فعال می شود

نام کاربری شما،کدملی و پسوردتان شماره موبایل تان می باشد.

 

 

 

 

 

 

ترم چهارم: شروع کلاس ها از 3 خرداد

 

 

 

نام درس

بازاریابی و مدیریت فروش

 

اصول حسابداری

 

نام استاد

آقای دکتر حسنقلی پور

 

آقای دکتر تهرانی

 

زمان ارائه

 

 

 

 

 

 

ترم سه: شروع کلاس ها 18 بهمن

 

نام درس

مدیریت کسب و کار  روابط انسانی (منابع انسانی)
نام استاد

دکتر طالبی

دکتر مبارکی
 

فایل های درس

فایل های درس
زمان های ارائه


مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 


مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

ترم دو :‌ شروع کلاس ها 24 آبان

 

 

 

 

 

نام درس:

توسعه محصول جدید

 

طرح کسب و کار

و شیوه های تامین مالی

مراکز رشد و شتابدهنده های

کسب و کار

 

نام استاد:

دکتر رضا زعفریان دکتر فیروزه کرمانشاه دکتر حسام زند حسامی
  دریافت فایل های درس دریافت فایل های درس

دریافت فایل های درس

 

زمان های ارائه درس:

 

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 


مشاهده کلاس های قبلی


مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیم سال تحصیلی نخست ویژه دانشجویان بنیاد ملی نخبگان :

 

 

۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور

 

 

نام درس:

کارآفرینی در بستر فناوری کارآفرینی در بستر فناوری تحلیل محیط کسب وکار

خلاقیت و نوآوری

(تشخیص فرصت و توسعه ایده)

 

نام استاد:

دکتر مبینی دکتر خاوندکار دکتر فرجادیان دکتر برزگر
  دریافت فایل های درس دریافت فایل های درس

دریافت فایل های درس

دریافت فایل های درس

 

زمان های ارائه درس:

 

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

 

 

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

 

 

 

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

   

مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

 

نیم سال تحصیلی نخست ویژه ی همکاران بنیاد ملی نخبگان:

 

نام درس:

کارآفرینی در بستر فناوری

 

تحلیل محیط کسب و کار

 

خلاقیت و نوآوری

(تشخیص فرصت و توسعه ایده)

 

نام استاد:

دکتر آراستی

 

دکتر زند حسامی

 

دکتر برزگر

 

  دریافت فایل های درس دریافت فایل های درس

دریافت فایل های درس

 

زمانهای ارایه درس

 

کلاسهای قبلی (فعال نیست)

 

برای مشاهده کلاس های قبلی کلیک کنید

کلاسهای قبلی (فعال نیست)

 

 

 


مشاهده کلاس های قبلی

 

نام درس

مدیریت کسب و کار  روابط انسانی (منابع انسانی)
نام استاد

دکتر طالبی

دکتر مبارکی
 

فایل های درس

فایل های درس
زمان های ارائه


مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 


مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

نام درس

مدیریت کسب و کار  روابط انسانی (منابع انسانی)
نام استاد

دکتر طالبی

دکتر مبارکی
 

فایل های درس

فایل های درس
زمان های ارائه


مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 


مشاهده کلاس های قبلی

مشاهده کلاس های قبلی

 

نظر شما :
captcha