دانش آموزان عزیز می توانید از طریق لینک های زیر وارد کلاس هایتان شوید.

نام کاربری تان،کدملی و گذرواژه تان،شماره موبایل تان است.

 

 

 

ترم دوم - شروع دوره: 8 بهمن

 

نام درس

مهندسی ارزش توسعه محصول جدید

نام استاد

دکتر ارزیده دکتر زعفریان
 

فایل های درس

فایل های درس

زمان های ارائه


مشاهده کلاس های قبلی

 

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

 ترم اول - شروع دوره: 6 آذر

 

نام درس

پرورش خلاقیت و ایده پردازی کارآفرینی و ایجاد کسب وکار جدید

نام استاد

دکتر برزگر خانم ضیایی
 

فایل های درس

فایل های درس

زمان های ارائه


مشاهده کلاس های قبلی

 

مشاهده کلاس های قبلی