دانش پذیران گرامی 

نام کاربری شما، کدملی و گذرواژه تان،شماره موبایل تان می باشد.

 

 

کارگاه یکشنبه 11/5 - ساعت 16-19

 

مشاهده کلاس ضبط شده

کارگاه سه شنبه 11/7 - ساعت 16-19

 

مشاهده کلاس ضبط شده

کارگاه یکشنبه 11/12 - ساعت 16-19

 

مشاهده کلاس ضبط شده

کارگاه سه شنبه 11/14- ساعت 16-19

 

مشاهده کلاس ضبط شده