باسلام خدمت دانش پذیران گرامی

نام کاربری شما کدملی تان و پسوردتان شماره موبایل تان می باشد.

 

 

ترم اول: شروع کلاس ها از 13 اسفند 

 

 

نام درس

مبانی کارآفرینی در پرستاری  مبانی سلامت

اساتید

دکتر برزگر دکتر نجاتیان - دکتر زعفریان - مهندس ترکاشوند
 

 

مشاهده کلاس های قبلی

 

مشاهده کلاس های قبلی

 

 

 

ترم دوم: شروع کلاس ها از 2 خرداد

 

 

نام درس

تحلیل محیط کسب و کار سلامت محور  خلاقیت و نوآوری

اساتید

آقای دکتر سلام زاده آقای دکتر برزگر
روزهای ارائه


 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس

مبانی کارآفرینی در پرستاری  مبانی سلامت

اساتید

دکتر برزگر دکتر نجاتیان - دکتر زعفریان - مهندس ترکاشوند
 

 

مشاهده کلاس های قبلی

 

مشاهده کلاس های قبلی